Usługi opiekuńcze

Nasza Spółdzielnia oferuje wiele różnorodnych usług, wśród nich bardzo ważną część stanowią usługi opiekuńcze. Świadczymy usługi opiekuńcze u pacjenta. Realizujemy je w sposób kompleksowy, dostosowany do potrzeb osoby wymagającej pomocy.

1. W zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych realizujemy takie zadania jak:

● utrzymywanie czystości w pokoju osoby wymagającej usług poprzez bieżące porządki oraz utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego, wynoszenie śmieci;

● przygotowanie posiłków jeśli jest taka konieczność oraz mycie naczyń stołowych używanych do przygotowania i spożycia posiłku przez klienta;

● zakup artykułów spożywczych i niezbędnych artykułów przemysłowych w sklepie najbliższym miejsca zamieszkania klienta oraz pomoc przy sporządzaniu listy zakupów;

● pomoc przy spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego klient;

● pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

2.  W zakresie opieki higieniczno-sanitarnej:

●  pomoc przy kąpieli osobom niepełnosprawnym w tym czesanie, ubieranie,  obcinanie paznokci;

●  zmiana bielizny osobistej i pościelowej według potrzeb klienta;

●  przesłanie łóżka osoby wymagającej usług opiekuńczych;

●  układanie chorego na łóżku;

●  pomoc przy  załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pampersów w razie stosowania.

3.  W zakresie pielęgnacji zleconej przez lekarza:

● pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej lub zamówienie wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej domowej;

● realizacja recept lekarskich na koszt klienta;

● zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;

● dozowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza według rozpisanego dawkowania;

● powiadomienie rodziny, lekarza, pracownika socjalnego o istotnych zmianach wskazujących  na pogorszenie stanu zdrowia klienta.

4. W zakresie pomocy w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby:

● podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań;

● organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich i rodzinnych;

● organizowanie spacerów;

●  czytanie;

● podtrzymywanie osób starszych w ich samodzielności i sprawności.

Wymiar i zakres usług ustalamy indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,  pielęgnację zleconą przez lekarza oraz pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby tego potrzebującej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, tel. 733 030 502

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *